Jarmila's 'musical pearls' from Aspaklaria on Polish Radio 3

Calling Jarmila’s songs ‘musical pearls’, Wojciech Ossowski presents her music from Aspaklaria in his programme Trojkowy Ossobowy on Polish Radio Trojka. Listen to the playlist here, from approx. 42 min:

Redaktor Polskiego Radia Trójka, Wojciech Ossowski, nazywa piosenki z płyty Aspaklaria, ‘muzycznymi perłami’. Słuchaj audycji tutaj, od minuty 42: