Posts tagged hashgachah
The Jerusalem Post on Jarmila's music and mysticism

Listening to the music of Jarmila Xymena Górna, to her amazing voice influenced by many musical genres, I would never say it was the Jewish mysticism that inspired this artist who was born in Poland and lives in London. But it did. (Basia Monka, Jerusalem Post)

'Słuchając muzyki Jarmili Xymeny Górnej, jej niesamowitego głosu zainspirowanego wieloma stylami, nigdy bym nie powiedziała, że to żydowska mistyka zainspirowała tę artystkę, która urodziła się w Polsce a mieszka w Londynie. Ale tak właśnie się stało'. (Basia Monka, Jerusalem Post)

Read More
Jarmila's ‘musical metaphysics’ in her ‘seductive ethereal garden of sounds and timbres' as reported by the Polish Radio Dla Ciebie

‘It is in this clear lens of Aspaklaria that Jarmila was able to focus the magic of her other-worldly voice with pulsating beats and the incredible, electronically shaped sound expanse… Phenomenal voice…’

‘Wciągający, eteryczny ogród dźwięków i brzmień, zjawiskowy głos…’

Read More